Intern reglement en veiligheidsnormen

Belvedere aan het Idromeer:

De campinggasten dienen bij aankomst hun identiteitsdocumenten te overleggen voor de registratie. Honden zijn uitsluitend toegestaan mits TE ALLEN TIJDE AANGELIJND, ook in de buurt van de tent of de caravan.
Het is verboden om het voertuig te parkeren in de buurt van het restaurant en buiten de toegestane gebieden.
Geluidproducerende apparaten dienen altijd op een laag volume te worden gehouden, en tijdens de stilte-uren dienen deze te worden uitgeschakeld.
Personen die onrust veroorzaken zullen van de camping worden verwijderd.
Van 23:00u tot 07:30u is lawaai dat de rust van de campinggasten verstoort strikt verboden, met inbegrip van lawaai dat voortkomt uit het opzetten en afbouwen van de tent.
Het is daarom verboden om tijdens deze uren apparaten zoals radio’s e.d. te gebruiken, en het is niet toegestaan om rumoerige bijeenkomsten of vergaderingen te organiseren, gebruik te maken van de speeltuin of motorvoertuigen te gebruiken.
Bezoekers zijn niet toegestaan zonder de toestemming van de directie: toegelaten bezoekers moeten een identiteitsdocument overleggen. Bezoekers hebben recht op één uur kosteloos verblijf, waarna ze een volledig dagtarief dienen te voldoen. Bezoekers zijn toegestaan van 09:30u tot 20:30u en dienen de camping voor 20:30u te verlaten.
Het is verplicht om tonnen voor afvalwater te gebruiken onder de caravan.
Bij vertrek dienen de gasten de rekening te voldoen en de camping voor 10:00u te verlaten. Na dit tijdstip wordt het dagtarief in rekening gebracht, ook wanneer er nog slechts één persoon aanwezig is.
De afvalcontainer bevindt zich op het plein rechts van de uitgang van de camping. Gooi onder geen beding afval weg in de vuilnisbakken die zich bij de toiletten bevinden.
Het is ten strengste verboden om de planten of voorzieningen op de camping te beschadigen, evenals het graven van kuilen rondom de tent, het weggieten van kokend, zout of vuil water op het terrein en het aanmaken van vuur in de open lucht. Het gebruik van een houtskoolbarbecue is toegestaan, op voorwaarde dat de rook die daarbij vrijkomt geen hinder veroorzaakt voor de buren en het gras en de grond onder de barbecue niet beschadigd raken.
Op verzoek staat er een arts tot uw beschikking.
Bij vertrek dienen de gasten de staanplaats vrij te maken van alle soorten afval en stenen en eventuele gaten in de grond dicht te maken.
Campinggasten zijn zelf verantwoordelijk voor het veilig stellen van hun eigendommen.
De Directie stelt zich in geen geval verantwoordelijk voor eventueel verlies of diefstal van goederen die niet in bewaring zijn gebracht.
Het is niet toegestaan om auto’s of caravans te wassen.
Minderjarigen zijn uitsluitend toegestaan onder begeleiding van ouders of meerderjarige familieleden.
Kinderen dienen altijd onder begeleiding naar het toilet te gaan of gebruik te maken van de verschillende voorzieningen.
De ouders zijn direct verantwoordelijk voor hun kinderen.
Kinderen moeten worden begeleid door hun ouders: de directie wijst elke verantwoordelijkheid met betrekking hiertoe af.
De geboekte periode dient in geval van annulering volledig te worden voldaan (art. 7 van het Internationaal reglement voor het hotelwezen).